03-5581590

סט משקוף ספריה

כאן יהיה תקציר המוצר \ תיאור מוצר…
כאן יהיה תקציר המוצר \ תיאור מוצר…
כאן יהיה תקציר המוצר \ תיאור מוצר…

הסט מורכב מ:

כרכוב אמצע P-9030-A  גודל 8X11.3X4.3

עיטור פינה שמאלית למשקוף P-9030 L   גודל 64x31x3

עיטור פינה ימנית למשקוף P-9030 R   גודל 64x31x3

כרכוב צדדי P-9030 B  גודל 12x5x5

סרגל משקוף P-9030   גודל 9.3x3x2.40

בסיס למשקוף D-102  גודל 9.7×27.3.8

בסיס למשקוף D-205  גודל 10×23.5×3

פינה כפולה P 9030-C  גודל 22x5x5

יישום בהדבקה, ניתן לצביעה

סט משקוף ספריה

הסט מורכב מ:

כרכוב אמצע P-9030-A  גודל 8X11.3X4.3

עיטור פינה שמאלית למשקוף P-9030 L   גודל 64x31x3

עיטור פינה ימנית למשקוף P-9030 R   גודל 64x31x3

כרכוב צדדי P-9030 B  גודל 12x5x5

סרגל משקוף P-9030   גודל 9.3x3x2.40

בסיס למשקוף D-102  גודל 9.7×27.3.8

בסיס למשקוף D-205  גודל 10×23.5×3

פינה כפולה P 9030-C  גודל 22x5x5

יישום בהדבקה, ניתן לצביעה

מוצרים נלווים